k.ú.: 742902 - Zlatkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596655 - Rožná NUTS5 CZ0635596655
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 263 2110858
zahrada 56 46681
travní p. 218 462968
lesní poz 248 970881
vodní pl. nádrž umělá 3 10586
vodní pl. rybník 2 12890
vodní pl. tok přirozený 26 11630
vodní pl. tok umělý 30 2936
zast. pl. zbořeniště 3 794
zast. pl. 123 229570
ostat.pl. dráha 12 18618
ostat.pl. jiná plocha 36 14425
ostat.pl. manipulační pl. 81 54086
ostat.pl. neplodná půda 218 124717
ostat.pl. ostat.komunikace 57 77570
ostat.pl. silnice 2 1126
ostat.pl. zeleň 4 297
Celkem KN 1382 4150633
Par. KMD 1382 4150633
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 59
č.p. zem.used 16
č.e. garáž 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 112
LV 154
spoluvlastník 216

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 29.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 05.06.2020 14:27

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.