k.ú.: 742848 - Rožmitál pod Třemšínem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541231 - Rožmitál pod Třemšínem NUTS5 CZ020B541231
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21203 - Rožmitál pod Třemšínem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 899 3153430
zahrada 828 491657
ovoc. sad 1 1765
travní p. 1533 3681522
lesní poz 122 1785318
vodní pl. nádrž přírodní 36 7047
vodní pl. nádrž umělá 16 32386
vodní pl. rybník 17 64450
vodní pl. tok přirozený 97 50142
vodní pl. tok umělý 83 15311
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 3
vodní pl. zamokřená pl. 25 33124
zast. pl. společný dvůr 20 3194
zast. pl. zbořeniště 4 471
zast. pl. 1527 439106
ostat.pl. jiná plocha 396 850617
ostat.pl. manipulační pl. 157 190037
ostat.pl. neplodná půda 177 184366
ostat.pl. ostat.komunikace 460 304411
ostat.pl. pohřeb. 1 7848
ostat.pl. silnice 136 216904
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 81673
ostat.pl. zeleň 20 10437
Celkem KN 6575 11605219
Par. DKM 6575 11605219
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 600
č.p. byt.dům 33
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 8
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 41
č.p. obč.vyb. 12
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 176
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 5
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 254
bez čp/če jiná st. 170
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 21
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 35
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 1462
byt.z. byt 383
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 3
Celkem JED 393
LV 1879
spoluvlastník 2933

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.08.2005
FÚO 1:2000 01.04.1973 29.08.2005 01.01.1971 1:2000, 1:1000,
Ins. A 1:1000 01.01.1950 29.08.2005 04.09.1931 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1830 29.08.2005 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 23.08.2019 07:03

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.