k.ú.: 742821 - Zahrádka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545775 - Rožmitál na Šumavě NUTS5 CZ0312545775
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 2 834
ovoc. sad 1 8235
travní p. 127 3005023
lesní poz 128 7389643
vodní pl. rybník 3 10965
vodní pl. zamokřená pl. 1 20422
zast. pl. 31 6759
ostat.pl. jiná plocha 18 8628
ostat.pl. manipulační pl. 2 865
ostat.pl. neplodná půda 233 412657
ostat.pl. ostat.komunikace 43 89135
ostat.pl. silnice 1 26154
Celkem KN 590 10979320
Par. KMD 590 10979320
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 8
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 29
LV 61
spoluvlastník 80

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.02.2012
S-SK GS 1:2880 1826 07.02.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 29.09.2020 16:42

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička