k.ú.: 742805 - Rožmitál na Šumavě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Český Krumlov email: kp.ckrumlov@cuzk.cz
Za Soudem 285, 38111 Český Krumlov telefon: 380301841 fax:380301842

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3302 - Český Krumlov NUTS4 CZ0312
Obec 545775 - Rožmitál na Šumavě NUTS5 CZ0312545775
Pracoviště 302 - Český Krumlov

Obec s rozšířenou působností 3106 - Kaplice
Pověřený obecní úřad 31061 - Kaplice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 114 57855
ovoc. sad 25 58569
travní p. 142 2274275
lesní poz 453 2476405
vodní pl. nádrž umělá 5 17595
vodní pl. tok přirozený 20 38347
vodní pl. tok umělý 10 21564
vodní pl. zamokřená pl. 3 5113
zast. pl. 155 40448
ostat.pl. jiná plocha 115 282228
ostat.pl. manipulační pl. 38 45945
ostat.pl. mez, stráň 51 68007
ostat.pl. neplodná půda 102 110630
ostat.pl. ostat.komunikace 54 129326
ostat.pl. pohřeb. 1 1165
ostat.pl. silnice 5 56738
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12805
ostat.pl. zeleň 1 1887
Celkem KN 1296 5698902
Par. DKM 367 3114562
Par. KMD 929 2584340
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 5
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 1
Celkem BUD 153
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 156
spoluvlastník 207

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 07.07.2020 1:1000 08.07.2020 *)
KMD 1:1000 12.12.2014
S-SK GS 1:2880 1826 12.12.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Český Krumlov.

vypočteno: 22.09.2020 15:15

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.