k.ú.: 742724 - Roželov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540315 - Hvožďany NUTS5 CZ020B540315
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 170 1590963
zahrada 161 131551
ovoc. sad 3 8055
travní p. 197 1526165
lesní poz ostat.komunikace 18 58773
lesní poz 261 12150854
vodní pl. nádrž umělá 3 13601
vodní pl. tok přirozený 33 23363
vodní pl. zamokřená pl. 2 2964
zast. pl. zbořeniště 1 45
zast. pl. 191 55991
ostat.pl. jiná plocha 24 37533
ostat.pl. manipulační pl. 3 2846
ostat.pl. neplodná půda 81 155620
ostat.pl. ostat.komunikace 109 250150
ostat.pl. silnice 6 55858
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 513
ostat.pl. zeleň 31 83368
Celkem KN 1295 16148213
Par. DKM 1295 16148213
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 70
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 43
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 181
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 238
spoluvlastník 350

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.10.2017
DKM-KPÚ 1:1000 28.06.2012
S-SK GS 1:2880 1830 11.10.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 19.08.2019 05:57

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.