k.ú.: 742694 - Zámostí u Rožďalovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537756 - Rožďalovice NUTS5 CZ0208537756
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 234 1658120
zahrada 74 65462
travní p. mez, stráň 5 10395
travní p. 90 279709
lesní poz 12 544017
vodní pl. nádrž umělá 1 1157
vodní pl. rybník 1 12025
vodní pl. tok přirozený 24 35180
vodní pl. tok umělý 6 1605
zast. pl. zbořeniště 1 287
zast. pl. 113 48332
ostat.pl. dráha 3 24843
ostat.pl. jiná plocha 19 23091
ostat.pl. manipulační pl. 10 42036
ostat.pl. neplodná půda 9 4790
ostat.pl. ostat.komunikace 24 40577
ostat.pl. silnice 7 39396
Celkem KN 633 2831022
Par. KMD 633 2831022
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 2
č.p. rod.dům 66
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 111
LV 187
spoluvlastník 433

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2013
S-SK GS 1:2880 1824 17.12.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 05.06.2020 03:11

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.