k.ú.: 742686 - Rožďalovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537756 - Rožďalovice NUTS5 CZ0208537756
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 532 2994552
zahrada 471 348539
ovoc. sad 29 96620
travní p. 124 334131
lesní poz 67 3147353
vodní pl. nádrž přírodní 1 7877
vodní pl. nádrž umělá 2 800
vodní pl. rybník 12 434385
vodní pl. tok přirozený 59 44759
vodní pl. tok umělý 18 22008
zast. pl. společný dvůr 2 193
zast. pl. zbořeniště 23 3906
zast. pl. 635 220652
ostat.pl. dráha 3 45660
ostat.pl. jiná plocha 99 77414
ostat.pl. manipulační pl. 36 96761
ostat.pl. neplodná půda 32 60706
ostat.pl. ostat.komunikace 126 139957
ostat.pl. pohřeb. 2 14400
ostat.pl. silnice 11 71242
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 26459
ostat.pl. zeleň 7 3965
Celkem KN 2297 8192339
Par. KMD 2297 8192339
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 159
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 283
č.p. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 81
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 5
vod.dílo hráz ohr 10
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 634
byt.z. byt 66
byt.z. garáž 8
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 75
LV 763
spoluvlastník 1245

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.12.2014
S-SK GS 1:2880 1842 12.12.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 23.08.2019 02:51

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.