k.ú.: 742678 - Podolí u Rožďalovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537756 - Rožďalovice NUTS5 CZ0208537756
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 116 874309
zahrada 34 34753
ovoc. sad 2 15385
travní p. 107 411650
lesní poz les(ne hospodář) 1 7976
lesní poz 13 2017764
vodní pl. rybník 1 41955
vodní pl. tok přirozený 9 20847
vodní pl. tok umělý 6 9497
vodní pl. zamokřená pl. 11 65080
zast. pl. zbořeniště 3 1722
zast. pl. 44 20762
ostat.pl. jiná plocha 19 75785
ostat.pl. manipulační pl. 9 9401
ostat.pl. mez, stráň 1 1130
ostat.pl. neplodná půda 13 12072
ostat.pl. ostat.komunikace 24 62150
ostat.pl. silnice 1 5012
ostat.pl. zeleň 1 1213
Celkem KN 415 3688463
Par. KMD 415 3688463
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 8
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 3
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 41
LV 92
spoluvlastník 154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.04.2014
S-SK GS 1:2880 1842 28.04.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 30.09.2020 18:29

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička