k.ú.: 742660 - Podlužany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 537756 - Rožďalovice NUTS5 CZ0208537756
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 337 2058896
zahrada 38 22229
ovoc. sad 1 9882
travní p. 131 227750
lesní poz 4 41996
vodní pl. nádrž umělá 7 21663
vodní pl. tok přirozený 56 54415
vodní pl. tok umělý 41 14202
zast. pl. společný dvůr 4 764
zast. pl. zbořeniště 2 3807
zast. pl. 82 57422
ostat.pl. jiná plocha 34 29776
ostat.pl. manipulační pl. 4 9468
ostat.pl. neplodná půda 11 3909
ostat.pl. ostat.komunikace 22 15441
ostat.pl. silnice 8 45508
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3365
Celkem KN 784 2620493
PK 2 4143
Celkem ZE 2 4143
Par. KMD 784 2620493
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 10
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz pod 2
Celkem BUD 76
LV 111
spoluvlastník 160

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.12.2013
S-SK GS 1:2880 1842 17.12.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 20.08.2019 03:14

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.