k.ú.: 742643 - Rozvadov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561169 - Rozvadov NUTS5 CZ0327561169
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 263 3782652
zahrada skleník-pařeniš. 1 86
zahrada 279 153476
travní p. 367 4418255
lesní poz les s budovou 1 15
lesní poz 150 21627495
vodní pl. nádrž umělá 17 35856
vodní pl. rybník 1 5661
vodní pl. tok přirozený 23 46522
vodní pl. tok umělý 69 98610
vodní pl. zamokřená pl. 2 2125
zast. pl. zbořeniště 13 3475
zast. pl. 337 114346
ostat.pl. dálnice 26 134239
ostat.pl. jiná plocha 329 335548
ostat.pl. manipulační pl. 18 28542
ostat.pl. neplodná půda 59 291573
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2518
ostat.pl. ostat.komunikace 269 376529
ostat.pl. pohřeb. 1 2757
ostat.pl. silnice 10 59603
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9344
ostat.pl. zeleň 24 33712
Celkem KN 2261 31562939
Par. DKM 894 8485606
Par. KMD 1367 23077333
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. byt.dům 24
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 19
č.p. rod.dům 94
č.p. ubyt.zař 6
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 294
byt.z. byt 117
byt.z. garáž 51
Celkem JED 168
LV 371
spoluvlastník 536

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2011
DKM-KPÚ 29.08.2009 1:1000 23.09.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1838 19.12.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 15.07.2020 04:54

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.