k.ú.: 742643 - Rozvadov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:374616662

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561169 - Rozvadov NUTS5 CZ0327561169
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 20.10.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 261 3782924
zahrada skleník-pařeniš. 1 86
zahrada 279 153476
travní p. 366 4418255
lesní poz les s budovou 1 15
lesní poz 149 21627495
vodní pl. nádrž umělá 17 35856
vodní pl. rybník 1 5661
vodní pl. tok přirozený 23 46522
vodní pl. tok umělý 69 98610
vodní pl. zamokřená pl. 2 2125
zast. pl. zbořeniště 14 3903
zast. pl. 338 114308
ostat.pl. dálnice 26 134239
ostat.pl. jiná plocha 324 334886
ostat.pl. manipulační pl. 18 28542
ostat.pl. neplodná půda 59 291573
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 2518
ostat.pl. ostat.komunikace 269 376529
ostat.pl. pohřeb. 1 2757
ostat.pl. silnice 10 59603
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9344
ostat.pl. zeleň 24 33712
Celkem KN 2254 31562939
Par. DKM 895 8486870
Par. KMD 1359 23076069
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. byt.dům 24
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 19
č.p. rod.dům 93
č.p. ubyt.zař 6
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 295
byt.z. byt 117
byt.z. garáž 51
Celkem JED 168
LV 369
spoluvlastník 533

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.12.2011
DKM-KPÚ 29.08.2009 1:1000 23.09.2009 *)
S-SK GS 1:2880 1838 19.12.2011


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 23.10.2019 10:34

Aktuality

17.10.2019
Dne 25. října 2019 nebudou z důvodu nezbytné provozní odstávky informačních systémů poskytovány údaje katastru nemovitostí, a to na žádném katastrálním pracovišti ani pobočce CzechPOINT.
Za případné komplikace spojené s tímto mimořádným omezením provozu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

15.10.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (10/2019) je k dispozici ke stažení.

10.10.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodik/metodička bezpečnosti.