k.ú.: 742627 - Nové Domky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561169 - Rozvadov NUTS5 CZ0327561169
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 276630
zahrada 46 60663
ovoc. sad 1 4832
travní p. 207 940948
lesní poz 74 8036260
vodní pl. nádrž umělá 5 36159
vodní pl. rybník 2 79373
vodní pl. tok přirozený 11 13207
vodní pl. tok umělý 1 1578
zast. pl. 36 12484
ostat.pl. jiná plocha 51 48948
ostat.pl. neplodná půda 90 226250
ostat.pl. ostat.komunikace 48 63784
ostat.pl. pohřeb. 1 2104
ostat.pl. silnice 6 72011
ostat.pl. zeleň 4 6159
Celkem KN 608 9881390
Par. KMD 608 9881390
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 8
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 34
LV 45
spoluvlastník 54

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.08.2015
S-SK GS 1:2880 1838 06.08.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 29.09.2020 15:43

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička