k.ú.: 742511 - Žalov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 539627 - Roztoky NUTS5 CZ020A539627
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21056 - Roztoky

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 472 1029330
chmelnice 1 505
zahrada 879 366876
ovoc. sad 21 144223
travní p. 79 192611
lesní poz les s budovou 6 204
lesní poz 31 99099
vodní pl. tok přirozený 7 101342
zast. pl. společný dvůr 40 3035
zast. pl. zbořeniště 4 18366
zast. pl. 988 169984
ostat.pl. dráha 10 176889
ostat.pl. jiná plocha 212 124723
ostat.pl. manipulační pl. 68 30299
ostat.pl. neplodná půda 122 137366
ostat.pl. ostat.komunikace 300 123101
ostat.pl. pohřeb. 2 5320
ostat.pl. silnice 29 21670
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 4967
ostat.pl. zeleň 13 16805
Celkem KN 3290 2766715
Par. DKM 3290 2766715
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 14
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 763
č.p. rod.rekr 4
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 6
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če garáž 72
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 983
byt.z. byt 224
byt.z. j.nebyt 40
Celkem JED 264
LV 1340
spoluvlastník 2117

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2004
THM-V 1:1000 01.12.1976 15.12.2004 01.04.1961 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1840 01.12.1976 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 19.05.2019 14:57

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.