k.ú.: 742457 - Janův Důl - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Liberec email: kp.liberec@cuzk.cz
Rumjancevova 10/149, 46065 Liberec 1 telefon: 485341400 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 546658 - Janův Důl NUTS5 CZ0513546658
Pracoviště 505 - Liberec

Obec s rozšířenou působností 5105 - Liberec
Pověřený obecní úřad 51051 - Český Dub

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 81 1331356
zahrada 154 121286
ovoc. sad 1 4780
travní p. 371 1283394
lesní poz 127 1538169
vodní pl. nádrž umělá 3 521
vodní pl. tok přirozený 4 234
vodní pl. zamokřená pl. 6 28295
zast. pl. zbořeniště 6 1399
zast. pl. 135 41358
ostat.pl. jiná plocha 44 24284
ostat.pl. manipulační pl. 42 35052
ostat.pl. neplodná půda 7 3993
ostat.pl. ostat.komunikace 176 112537
ostat.pl. pohřeb. 1 1695
ostat.pl. silnice 2 24613
ostat.pl. zeleň 3 703
Celkem KN 1163 4553669
Par. KMD 1163 4553669
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 65
č.p. rod.rekr 6
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 128
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 170
spoluvlastník 233

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.09.2009
S-SK GS 1:2880 1843 07.09.2009 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Liberec.

vypočteno: 19.09.2020 05:20

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.