k.ú.: 742449 - Vojetín u Rozsoch - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596647 - Rozsochy NUTS5 CZ0635596647
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 59 1268660
zahrada 17 11540
travní p. 88 347783
lesní poz 16 663832
vodní pl. nádrž umělá 4 7542
vodní pl. tok přirozený 4 3550
vodní pl. tok umělý 3 2427
zast. pl. 24 14186
ostat.pl. dráha 1 15164
ostat.pl. jiná plocha 15 14789
ostat.pl. manipulační pl. 2 4455
ostat.pl. neplodná půda 12 16478
ostat.pl. ostat.komunikace 33 36185
ostat.pl. silnice 2 15693
ostat.pl. zeleň 2 106
Celkem KN 282 2422390
Par. KMD 282 2422390
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 12
č.p. zem.used 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 23
LV 41
spoluvlastník 54

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2010
S-SK ŠS 1:2880 1826 31.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 06.06.2020 03:38

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.