k.ú.: 742422 - Kundratice u Rozsoch - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596647 - Rozsochy NUTS5 CZ0635596647
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 282 2048870
zahrada 79 61838
travní p. 229 508659
lesní poz 91 646272
vodní pl. nádrž umělá 13 16465
vodní pl. rybník 2 8416
vodní pl. tok přirozený 4 5055
vodní pl. zamokřená pl. 1 520
zast. pl. zbořeniště 6 787
zast. pl. 81 34369
ostat.pl. dráha 10 16018
ostat.pl. jiná plocha 36 18864
ostat.pl. manipulační pl. 6 17940
ostat.pl. neplodná půda 57 30529
ostat.pl. ostat.komunikace 89 74465
ostat.pl. pohřeb. 1 392
ostat.pl. silnice 31 31565
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 381
ostat.pl. zeleň 5 439
Celkem KN 1024 3521844
Par. KMD 1024 3521844
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 34
č.p. zem.used 6
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 75
LV 96
spoluvlastník 117

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1835 20.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.07.2019 17:30

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.