k.ú.: 742414 - Blažejovice u Rozsoch - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596647 - Rozsochy NUTS5 CZ0635596647
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 85 899372
zahrada 30 29574
ovoc. sad 1 2936
travní p. 71 214491
lesní poz 12 50460
vodní pl. tok přirozený 4 8109
vodní pl. zamokřená pl. 1 1284
zast. pl. 24 13953
ostat.pl. jiná plocha 9 2535
ostat.pl. manipulační pl. 2 2758
ostat.pl. neplodná půda 15 8636
ostat.pl. ostat.komunikace 33 14493
ostat.pl. silnice 1 9676
Celkem KN 288 1258277
Par. KMD 288 1258277
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 14
č.p. zem.used 4
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 24
LV 43
spoluvlastník 57

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 31.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 19.05.2019 20:53

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.