k.ú.: 742406 - Albrechtice u Rozsoch - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596647 - Rozsochy NUTS5 CZ0635596647
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 145 1275089
zahrada 51 39022
ovoc. sad 2 6545
travní p. 134 428461
lesní poz 7 214757
vodní pl. nádrž umělá 1 2916
vodní pl. tok přirozený 8 7032
zast. pl. zbořeniště 1 295
zast. pl. 49 24243
ostat.pl. jiná plocha 21 4672
ostat.pl. manipulační pl. 5 20646
ostat.pl. neplodná půda 13 5226
ostat.pl. ostat.komunikace 127 68125
ostat.pl. silnice 2 1545
ostat.pl. zeleň 5 817
Celkem KN 571 2099391
Par. KMD 571 2099391
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 36
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 49
LV 74
spoluvlastník 91

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 31.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 26.08.2019 07:24

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.