k.ú.: 742368 - Rozsíčka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582280 - Rozsíčka NUTS5 CZ0641582280
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 208 2251643
zahrada 110 40433
ovoc. sad 1 550
travní p. 180 781379
lesní poz 136 576761
vodní pl. rybník 2 11700
vodní pl. tok přirozený 12 24967
zast. pl. zbořeniště 6 1325
zast. pl. 102 44421
ostat.pl. jiná plocha 59 33547
ostat.pl. manipulační pl. 23 21490
ostat.pl. neplodná půda 56 38456
ostat.pl. ostat.komunikace 72 93453
ostat.pl. silnice 7 41605
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 5304
ostat.pl. zeleň 22 47077
Celkem KN 1001 4014111
Par. DKM 596 3755581
Par. KMD 405 258530
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 44
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 13
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 95
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 141
spoluvlastník 186

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2017
DKM-KPÚ 26.11.2012 1:1000 27.11.2012 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 31.05.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 26.09.2020 01:43

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička