k.ú.: 742325 - Kadešice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557536 - Žihobce NUTS5 CZ0322557536
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 414 1662189
zahrada 107 66922
ovoc. sad 2 8556
travní p. 433 1950619
lesní poz 150 1748190
vodní pl. rybník 2 4568
vodní pl. tok přirozený 2 3190
vodní pl. tok umělý 37 12979
vodní pl. zamokřená pl. 7 3969
zast. pl. společný dvůr 1 145
zast. pl. zbořeniště 3 418
zast. pl. 76 41811
ostat.pl. jiná plocha 49 56519
ostat.pl. manipulační pl. 20 18933
ostat.pl. neplodná půda 243 172773
ostat.pl. ostat.komunikace 72 102445
ostat.pl. silnice 3 15369
Celkem KN 1621 5869595
Par. KMD 1621 5869595
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 76
LV 124
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.08.2013
S-SK GS 1:2880 1837 14.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 01.06.2020 18:54

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.