k.ú.: 742325 - Kadešice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557536 - Žihobce NUTS5 CZ0322557536
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 414 1662189
zahrada 107 66922
ovoc. sad 2 8556
travní p. 433 1950619
lesní poz 150 1748190
vodní pl. rybník 2 4568
vodní pl. tok přirozený 2 3190
vodní pl. tok umělý 37 12979
vodní pl. zamokřená pl. 7 3969
zast. pl. společný dvůr 1 145
zast. pl. zbořeniště 3 418
zast. pl. 76 41811
ostat.pl. jiná plocha 49 56519
ostat.pl. manipulační pl. 20 18933
ostat.pl. neplodná půda 243 172773
ostat.pl. ostat.komunikace 72 102445
ostat.pl. silnice 3 15369
Celkem KN 1621 5869595
Par. KMD 1621 5869595
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 76
LV 123
spoluvlastník 153

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.08.2013
S-SK GS 1:2880 1837 14.08.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 20.05.2019 18:56

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.