k.ú.: 742244 - Rozhovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 547808 - Rozhovice NUTS5 CZ0531547808
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53041 - Heřmanův Městec

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 536 4240707
zahrada 134 76975
ovoc. sad 13 34192
travní p. 42 72365
vodní pl. nádrž umělá 1 249
vodní pl. tok přirozený 18 12973
vodní pl. tok umělý 25 7596
zast. pl. společný dvůr 1 399
zast. pl. 154 72024
ostat.pl. dráha 10 29842
ostat.pl. jiná plocha 27 21803
ostat.pl. manipulační pl. 9 11077
ostat.pl. neplodná půda 11 7513
ostat.pl. ostat.komunikace 49 36971
ostat.pl. pohřeb. 2 2307
ostat.pl. silnice 17 67415
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 14208
ostat.pl. zeleň 3 2392
Celkem KN 1056 4711008
Par. DKM 1056 4711008
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 78
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 141
byt.z. byt 2
obč.z. byt 2
obč.z. garáž 2
Celkem JED 6
LV 242
spoluvlastník 515

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.07.1999
ZMVM 1:2000 28.12.1990 09.07.1999
S-SK GS 1:2880 1839 28.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.08.2019 05:20

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.