k.ú.: 742228 - Rozběřice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 571091 - Všestary NUTS5 CZ0521571091
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 310 1823184
zahrada 106 59085
travní p. 8 8355
vodní pl. nádrž umělá 2 2385
vodní pl. tok přirozený 34 6130
zast. pl. společný dvůr 4 2797
zast. pl. zbořeniště 5 635
zast. pl. 115 53665
ostat.pl. jiná plocha 23 17818
ostat.pl. manipulační pl. 17 18116
ostat.pl. neplodná půda 1 1488
ostat.pl. ostat.komunikace 89 39767
ostat.pl. silnice 24 52733
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1225
ostat.pl. zeleň 3 1815
Celkem KN 742 2089198
Par. KMD 742 2089198
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 111
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 164
spoluvlastník 275

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.06.2010
S-SK GS 1:2880 1840 30.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 26.08.2019 07:25

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.