k.ú.: 742210 - Rovné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595411 - Bystřice nad Pernštejnem NUTS5 CZ0635595411
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 359 1479410
zahrada 125 59648
travní p. 433 622173
lesní poz les s budovou 2 135
lesní poz 194 2305622
vodní pl. nádrž umělá 1 115
vodní pl. rybník 2 3975
vodní pl. tok přirozený 9 5533
zast. pl. zbořeniště 2 362
zast. pl. 118 34989
ostat.pl. dráha 5 44294
ostat.pl. jiná plocha 37 9997
ostat.pl. manipulační pl. 22 17727
ostat.pl. neplodná půda 65 33615
ostat.pl. ostat.komunikace 228 85543
ostat.pl. silnice 6 26334
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4347
Celkem KN 1609 4733819
Par. KMD 1609 4733819
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 14
č.p. zem.used 6
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 2
Celkem BUD 113
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 143
spoluvlastník 237

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 08.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 26.05.2019 05:25

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.