k.ú.: 742201 - Divišov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595411 - Bystřice nad Pernštejnem NUTS5 CZ0635595411
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 26.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 168 1271238
zahrada 54 36011
ovoc. sad 1 757
travní p. 226 622949
lesní poz 61 332198
vodní pl. nádrž umělá 7 5577
vodní pl. rybník 4 11183
vodní pl. tok přirozený 28 11501
vodní pl. zamokřená pl. 3 2446
zast. pl. zbořeniště 1 266
zast. pl. 49 22326
ostat.pl. dráha 4 17816
ostat.pl. jiná plocha 21 5157
ostat.pl. manipulační pl. 14 22317
ostat.pl. neplodná půda 30 21742
ostat.pl. ostat.komunikace 216 77254
ostat.pl. silnice 6 10716
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1983
ostat.pl. zeleň 1 189
Celkem KN 895 2473626
Par. KMD 895 2473626
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 4
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 4
č.e. jiná st. 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 47
LV 68
spoluvlastník 93

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2010
S-SK ŠS 1:2880 1835 08.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 26.05.2019 05:52

Aktuality

22.05.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.