k.ú.: 742180 - Milíře u Rovné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560618 - Rovná NUTS5 CZ0413560618
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 39 454691
lesní poz les s budovou 2 80
lesní poz les(ne hospodář) 33 5281001
vodní pl. nádrž umělá 1 10182
vodní pl. tok přirozený 4 2615
zast. pl. zbořeniště 6 1134
zast. pl. 9 1639
ostat.pl. jiná plocha 4 2062
ostat.pl. neplodná půda 24 24743
ostat.pl. ostat.komunikace 21 31324
ostat.pl. silnice 12 40583
Celkem KN 155 5850054
Par. DKM 155 5850054
Typ údaje Způsob využití Počet
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 11
LV 18
spoluvlastník 22

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.10.2014
Ost. 1:5000 01.01.1979 10.10.2014 fotomechanický převod do S-JTSK
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 05.06.2020 11:50

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.