k.ú.: 742155 - Bystřina u Rovné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560618 - Rovná NUTS5 CZ0413560618
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41075 - Sokolov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
travní p. 33 975915
lesní poz les(ne hospodář) 24 364997
vodní pl. tok přirozený 1 2284
vodní pl. zamokřená pl. 1 137
zast. pl. zbořeniště 1 1183
zast. pl. 10 583
ostat.pl. jiná plocha 8 55113
ostat.pl. manipulační pl. 5 13875
ostat.pl. neplodná půda 34 50688
ostat.pl. ostat.komunikace 15 39388
ostat.pl. silnice 4 13213
Celkem KN 136 1517376
Par. DKM 136 1517376
Typ údaje Způsob využití Počet
č.e. rod.rekr 10
Celkem BUD 10
LV 18
spoluvlastník 25

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.11.2011 Vyhlášeno jako DKM (přepracovaná mapa v S-JTSK. Konzultováno se ZKI v Plzni
Ost. 1:5000 01.01.1979 02.11.2011 fotomechanický převod do S-JTSK
S-SK GS 1:2880 1824 01.01.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 19.08.2019 21:15

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.