k.ú.: 742091 - Rovina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541087 - Počepice NUTS5 CZ020B541087
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2123 - Sedlčany
Pověřený obecní úřad 21231 - Sedlčany

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 463 2970289
zahrada 111 87089
travní p. 151 477535
lesní poz 66 291555
vodní pl. nádrž umělá 15 6051
vodní pl. rybník 4 136374
vodní pl. tok přirozený 40 8899
vodní pl. tok umělý 5 1606
vodní pl. zamokřená pl. 2 2857
zast. pl. společný dvůr 1 235
zast. pl. zbořeniště 2 124
zast. pl. 104 57115
ostat.pl. jiná plocha 97 107403
ostat.pl. manipulační pl. 20 17993
ostat.pl. neplodná půda 115 55326
ostat.pl. ostat.komunikace 52 57660
ostat.pl. silnice 76 42629
Celkem KN 1324 4320740
Par. KMD 1324 4320740
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 62
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 102
LV 157
spoluvlastník 220

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2011
S-SK GS 1:2880 1839 20.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 22.07.2019 05:55

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.