k.ú.: 742058 - Rovensko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540919 - Rovensko NUTS5 CZ0715540919
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1315 4704193
zahrada 275 212816
ovoc. sad 12 16833
travní p. 367 558862
lesní poz 340 1323933
vodní pl. nádrž přírodní 1 663
vodní pl. nádrž umělá 7 3840
vodní pl. rybník 2 3754
vodní pl. tok přirozený 45 44941
vodní pl. tok umělý 2 624
vodní pl. zamokřená pl. 1 536
zast. pl. společný dvůr 13 7400
zast. pl. zbořeniště 9 4280
zast. pl. 389 136029
ostat.pl. jiná plocha 81 36755
ostat.pl. manipulační pl. 28 47624
ostat.pl. neplodná půda 324 111096
ostat.pl. ostat.komunikace 403 143434
ostat.pl. pohřeb. 1 1792
ostat.pl. silnice 8 56851
ostat.pl. skládka 2 1044
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11846
ostat.pl. zeleň 12 1061
Celkem KN 3642 7430207
Par. KMD 3642 7430207
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 258
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 382
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 521
spoluvlastník 972

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2010
S-SK ŠS 1:2880 1881 27.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 21.07.2019 17:30

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.