k.ú.: 742058 - Rovensko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540919 - Rovensko NUTS5 CZ0715540919
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1314 4702905
zahrada 276 213347
ovoc. sad 12 16833
travní p. 367 558862
lesní poz 340 1323454
vodní pl. nádrž přírodní 1 663
vodní pl. nádrž umělá 7 3840
vodní pl. rybník 2 3754
vodní pl. tok přirozený 45 44941
vodní pl. tok umělý 2 624
vodní pl. zamokřená pl. 1 536
zast. pl. společný dvůr 13 7400
zast. pl. zbořeniště 9 4195
zast. pl. 388 136711
ostat.pl. jiná plocha 87 37313
ostat.pl. manipulační pl. 28 47624
ostat.pl. neplodná půda 324 111096
ostat.pl. ostat.komunikace 404 142917
ostat.pl. pohřeb. 1 1792
ostat.pl. silnice 8 56851
ostat.pl. skládka 2 1044
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 11846
ostat.pl. zeleň 12 1061
Celkem KN 3648 7429609
Par. KMD 3648 7429609
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 258
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 19
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 381
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 521
spoluvlastník 971

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2010
S-SK ŠS 1:2880 1881 27.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 06.06.2020 23:40

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.