k.ú.: 741990 - Rovečné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596612 - Rovečné NUTS5 CZ0635596612
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 663 4674290
zahrada 398 246530
ovoc. sad 4 19842
travní p. 623 1772099
lesní poz 252 2549107
vodní pl. nádrž umělá 7 3533
vodní pl. rybník 2 1844
vodní pl. tok přirozený 25 11922
vodní pl. tok umělý 3 790
zast. pl. zbořeniště 10 1139
zast. pl. 350 92708
ostat.pl. jiná plocha 111 48457
ostat.pl. manipulační pl. 26 26898
ostat.pl. neplodná půda 128 70246
ostat.pl. ostat.komunikace 280 209532
ostat.pl. pohřeb. 2 2736
ostat.pl. silnice 87 55114
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13527
ostat.pl. zeleň 12 5423
Celkem KN 2985 9805737
Par. KMD 2985 9805737
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 170
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. zem.used 40
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb 2
č.e. rod.rekr 3
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 34
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 340
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 360
spoluvlastník 471

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2014
S-SK ŠS 1:2880 1826 29.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 23.09.2020 15:04

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička