k.ú.: 741841 - Roudno - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597741 - Roudno NUTS5 CZ0801597741
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8103 - Bruntál
Pověřený obecní úřad 81031 - Bruntál

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 1111068
zahrada 228 150182
travní p. 795 8164310
lesní poz 274 10159529
vodní pl. nádrž umělá 1 4164
vodní pl. tok přirozený 14 12340
vodní pl. tok umělý 15 1306734
vodní pl. zamokřená pl. 2 1522
zast. pl. společný dvůr 7 1402
zast. pl. zbořeniště 62 17033
zast. pl. 207 93931
ostat.pl. jiná plocha 155 173562
ostat.pl. manipulační pl. 15 28425
ostat.pl. neplodná půda 556 514544
ostat.pl. ostat.komunikace 209 241153
ostat.pl. pohřeb. 1 2371
ostat.pl. silnice 60 210964
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10685
ostat.pl. zeleň 3 984
Celkem KN 2647 22204903
Par. KMD 2647 22204903
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 112
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 4
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 206
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 326
spoluvlastník 457

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.06.2015
S-SK ŠS 1:2880 1834 18.06.2015 reambulace v r. 1874


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 30.09.2020 06:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička