k.ú.: 741833 - Roudníky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568007 - Chabařovice NUTS5 CZ0427568007
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 39 779660
zahrada skleník-pařeniš. 1 313
zahrada 131 59274
ovoc. sad 10 80440
travní p. 160 597005
lesní poz 5 29848
vodní pl. nádrž přírodní 1 2376
vodní pl. nádrž umělá 14 74288
vodní pl. tok přirozený 28 53440
vodní pl. tok umělý 21 14985
vodní pl. zamokřená pl. 6 29028
zast. pl. společný dvůr 4 697
zast. pl. zbořeniště 3 1653
zast. pl. 165 34392
ostat.pl. jiná plocha 96 642674
ostat.pl. manipulační pl. 13 43112
ostat.pl. neplodná půda 17 34632
ostat.pl. ostat.komunikace 90 70249
ostat.pl. pohřeb. 2 2682
ostat.pl. silnice 2 12582
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 15319
ostat.pl. zeleň 4 32864
Celkem KN 818 2611513
Par. KMD 818 2611513
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 33
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 158
LV 181
spoluvlastník 267

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.04.2011
S-SK GS 1:2880 1842 26.04.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 19.08.2019 06:09

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.