k.ú.: 741825 - Roudnička - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 291 633264
zahrada 296 128214
ovoc. sad 1 8559
travní p. 87 197261
lesní poz les s budovou 11 435
lesní poz les(ne hospodář) 5 1944
lesní poz 78 786554
vodní pl. rybník 2 56648
vodní pl. tok přirozený 32 8706
vodní pl. tok umělý 8 408
vodní pl. zamokřená pl. 6 28934
zast. pl. společný dvůr 26 1959
zast. pl. zbořeniště 1 38
zast. pl. 467 67408
ostat.pl. jiná plocha 94 89899
ostat.pl. manipulační pl. 13 12217
ostat.pl. neplodná půda 1 1123
ostat.pl. ostat.komunikace 127 79002
ostat.pl. silnice 1 45
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 2981
ostat.pl. zeleň 43 13279
Celkem KN 1604 2118878
Par. DKM 1604 2118878
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 262
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 76
č.e. rod.rekr 56
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 467
byt.z. byt 18
byt.z. garáž 2
Celkem JED 20
LV 577
spoluvlastník 928

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.02.2001
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.02.2001
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 20.08.2019 03:17

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.