k.ú.: 741639 - Roudnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 570745 - Roudnice NUTS5 CZ0521570745
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 373 8503362
zahrada 267 204434
ovoc. sad 4 12385
travní p. 128 681864
lesní poz les s budovou 1 54
lesní poz 51 345304
vodní pl. nádrž umělá 25 143724
vodní pl. tok přirozený 25 69500
vodní pl. tok umělý 18 30773
zast. pl. společný dvůr 21 11727
zast. pl. zbořeniště 3 6931
zast. pl. 345 184288
ostat.pl. dobývací prost. 23 213144
ostat.pl. jiná plocha 96 72761
ostat.pl. manipulační pl. 34 80221
ostat.pl. neplodná půda 14 18535
ostat.pl. ostat.komunikace 158 258734
ostat.pl. pohřeb. 1 2486
ostat.pl. silnice 36 195583
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 16361
ostat.pl. zeleň 21 31057
Celkem KN 1647 11083228
Par. DKM 1647 11083228
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 220
č.p. zem.stav 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 41
rozestav. 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 342
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 439
spoluvlastník 651

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.02.2003 intravilán-DKM již na celém KÚ
DKM-KPÚ 02.04.2002 1:1000 09.10.2002 *) pouze extravilán
ZMVM 1:2000 01.11.1981 06.02.2003
THM-V 1:2000 01.04.1961 06.02.2003
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 24.08.2019 04:51

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.