k.ú.: 741558 - Smolná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560600 - Rotava NUTS5 CZ0413560600
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 69199
zahrada 32 21732
travní p. 87 946158
lesní poz les(ne hospodář) 12 295156
vodní pl. zamokřená pl. 1 2923
zast. pl. 50 11984
ostat.pl. jiná plocha 13 35326
ostat.pl. manipulační pl. 2 29106
ostat.pl. neplodná půda 24 35792
ostat.pl. ostat.komunikace 20 22878
ostat.pl. silnice 4 22487
Celkem KN 249 1492741
Par. KMD 249 1492741
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 18
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 49
LV 64
spoluvlastník 84

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.07.2017
KM-D 1:2000 14.06.2000 26.07.2017
S-SK GS 1:2880 1842 14.06.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 06.06.2020 04:25

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.