k.ú.: 741531 - Rotava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560600 - Rotava NUTS5 CZ0413560600
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 66 391628
zahrada 489 280870
travní p. 288 1513728
lesní poz les(ne hospodář) 49 6696415
lesní poz 15 202392
vodní pl. nádrž umělá 6 22050
vodní pl. tok přirozený 30 97618
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 23
vodní pl. zamokřená pl. 4 17108
zast. pl. společný dvůr 1 1719
zast. pl. zbořeniště 8 1303
zast. pl. 992 167855
ostat.pl. dráha 7 41324
ostat.pl. jiná plocha 157 150659
ostat.pl. manipulační pl. 66 273716
ostat.pl. neplodná půda 133 184318
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 1774
ostat.pl. ostat.komunikace 159 203374
ostat.pl. pohřeb. 1 7643
ostat.pl. silnice 19 135336
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 29770
ostat.pl. zeleň 30 98764
Celkem KN 2536 10519387
Par. KMD 2536 10519387
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 46
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 33
č.p. rod.dům 324
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 9
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 34
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 379
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 23
bez čp/če výroba 20
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 7
Celkem BUD 950
byt.z. byt 781
byt.z. j.nebyt 13
Celkem JED 794
LV 1364
spoluvlastník 2054

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.10.2017
KM-D 1:2000 30.12.2002 11.10.2017
S-SK GS 1:2880 1842 30.12.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 06.06.2020 22:00

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.