k.ú.: 741531 - Rotava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560600 - Rotava NUTS5 CZ0413560600
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4104 - Kraslice
Pověřený obecní úřad 41041 - Kraslice

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 62 391628
zahrada 488 281269
travní p. 288 1515571
lesní poz les(ne hospodář) 49 6696415
lesní poz 15 202392
vodní pl. nádrž umělá 6 22050
vodní pl. tok přirozený 30 97618
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 23
vodní pl. zamokřená pl. 4 17108
zast. pl. společný dvůr 1 1719
zast. pl. zbořeniště 8 1303
zast. pl. 984 167341
ostat.pl. dráha 7 41324
ostat.pl. jiná plocha 159 151080
ostat.pl. manipulační pl. 66 273716
ostat.pl. neplodná půda 132 187634
ostat.pl. ost.dopravní pl. 3 1774
ostat.pl. ostat.komunikace 152 198892
ostat.pl. pohřeb. 1 7643
ostat.pl. silnice 19 135985
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 29770
ostat.pl. zeleň 23 97155
Celkem KN 2510 10519410
Par. KMD 2510 10519410
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 46
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb. 33
č.p. rod.dům 323
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 9
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 33
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 376
bez čp/če jiná st. 38
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 22
bez čp/če výroba 20
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 7
Celkem BUD 941
byt.z. byt 781
byt.z. j.nebyt 13
Celkem JED 794
LV 1386
spoluvlastník 2099

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.10.2017
KM-D 1:2000 30.12.2002 11.10.2017
S-SK GS 1:2880 1842 30.12.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 21.07.2019 17:21

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.