k.ú.: 741507 - Roštín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588954 - Roštín NUTS5 CZ0721588954
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2666 7658375
zahrada 491 327626
ovoc. sad 26 99401
travní p. 427 411354
lesní poz les(ne hospodář) 2 2225
lesní poz 104 8645552
vodní pl. tok přirozený 218 43583
vodní pl. zamokřená pl. 7 3642
zast. pl. společný dvůr 2 1735
zast. pl. zbořeniště 1 129
zast. pl. 660 162496
ostat.pl. jiná plocha 245 68464
ostat.pl. manipulační pl. 110 98346
ostat.pl. neplodná půda 160 46354
ostat.pl. ostat.komunikace 628 314519
ostat.pl. pohřeb. 1 2829
ostat.pl. silnice 56 73519
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 111 63918
ostat.pl. zeleň 3 1043
Celkem KN 5918 18025110
Par. DKM 2 265
Par. KMD 5916 18024845
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 307
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 176
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 75
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 3
Celkem BUD 644
byt.z. byt 17
byt.z. garáž 1
Celkem JED 18
LV 879
spoluvlastník 1473

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.08.2010
S-SK ŠS 1:2880 1827 13.08.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 15.07.2020 04:08

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.