k.ú.: 741485 - Roštění - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Holešov email: kp.holesov@cuzk.cz
nám. Dr. E. Beneše 49, 76901 Holešov telefon: 573301300 fax:573301330

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588946 - Roštění NUTS5 CZ0721588946
Pracoviště 740 - Holešov

Obec s rozšířenou působností 7202 - Holešov
Pověřený obecní úřad 72021 - Holešov

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 679 5080988
zahrada 323 285922
ovoc. sad 14 86814
travní p. 163 514077
lesní poz 142 362941
vodní pl. nádrž umělá 9 11049
vodní pl. tok přirozený 29 38938
vodní pl. tok umělý 1 443
vodní pl. vod.pl.s budovou 2 25
zast. pl. zbořeniště 1 143
zast. pl. 376 142685
ostat.pl. jiná plocha 56 75949
ostat.pl. manipulační pl. 9 2315
ostat.pl. neplodná půda 9 6894
ostat.pl. ostat.komunikace 203 190555
ostat.pl. pohřeb. 1 3946
ostat.pl. silnice 14 41382
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 23708
ostat.pl. zeleň 1 16
Celkem KN 2035 6868790
Par. DKM 2035 6868790
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 239
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 38
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 31
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 356
LV 454
spoluvlastník 742

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2006
S-SK ŠD 1:2500 1923 15.12.2006
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1923 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Holešov.

vypočteno: 14.07.2020 06:04

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.