k.ú.: 741370 - Rosovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 541206 - Rosovice NUTS5 CZ020B541206
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1757 7962525
zahrada 424 218619
ovoc. sad 3 7236
travní p. 317 1152260
lesní poz 140 14987083
vodní pl. nádrž umělá 6 1515
vodní pl. rybník 1 198121
vodní pl. tok přirozený 314 35521
vodní pl. tok umělý 5 1656
vodní pl. zamokřená pl. 65 7360
zast. pl. společný dvůr 4 460
zast. pl. zbořeniště 13 3809
zast. pl. 523 174370
ostat.pl. jiná plocha 106 37866
ostat.pl. manipulační pl. 122 83037
ostat.pl. neplodná půda 86 29517
ostat.pl. ostat.komunikace 212 227880
ostat.pl. silnice 65 164672
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 11383
ostat.pl. zeleň 2 144
Celkem KN 4169 25305034
Par. KMD 4169 25305034
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 200
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 98
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 62
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 32
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
Celkem BUD 489
obč.z. byt 5
obč.z. garáž 4
Celkem JED 9
LV 632
spoluvlastník 1016

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.10.2012
S-SK GS 1:2880 1839 24.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 02.06.2020 17:16

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.