k.ú.: 741221 - Rosice u Brna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583782 - Rosice NUTS5 CZ0643583782
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6214 - Rosice
Pověřený obecní úřad 62141 - Rosice

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1860 7195079
zahrada skleník-pařeniš. 18 2310
zahrada 1401 436046
ovoc. sad 14 27156
travní p. 211 293860
lesní poz les s budovou 2 14
lesní poz les(ne hospodář) 6 3372
lesní poz 554 2845003
vodní pl. nádrž umělá 1 2417
vodní pl. rybník 1 3242
vodní pl. tok přirozený 68 97222
vodní pl. tok umělý 20 17097
zast. pl. společný dvůr 34 25235
zast. pl. zbořeniště 29 5265
zast. pl. 2282 516490
ostat.pl. dráha 8 62704
ostat.pl. dálnice 1 23667
ostat.pl. jiná plocha 422 133236
ostat.pl. manipulační pl. 178 137894
ostat.pl. neplodná půda 383 148817
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 27
ostat.pl. ostat.komunikace 614 412847
ostat.pl. pohřeb. 2 10818
ostat.pl. silnice 56 172652
ostat.pl. skládka 2 3661
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 20 33494
ostat.pl. zeleň 96 130314
Celkem KN 8284 12739939
Par. DKM 8282 12739771
Par. KMD 2 168
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 892
č.p. byt.dům 81
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 18
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb 47
č.p. obč.vyb. 18
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 445
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 9
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 179
č.e. jiná st. 6
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 62
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 3
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 7
bez čp/če garáž 162
bez čp/če jiná st. 82
bez čp/če obč.vyb 26
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če prům.obj 32
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 44
rozestav. 9
Celkem BUD 2192
byt.z. byt 919
byt.z. garáž 74
obč.z. ateliér 5
obč.z. byt 254
obč.z. garáž 21
obč.z. j.nebyt 13
obč.z. rozest. 6
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 1293
LV 3408
spoluvlastník 5862

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 29.09.2016 1:1000 03.10.2016 *)
DKM-KPÚ 22.04.2014 1:1000 30.04.2014 *)
DKM 1:2000 08.12.2005 1:2000,1:1000
DKM-KPÚ 28.08.2000 1:2000 28.08.2000 *)
ZMVM 1:2000 01.01.1991 07.12.2005
THM-G 1:2000 01.01.1969 07.12.2005 1:2000,1:1000
Ins. A 1:2000 31.12.1952 07.12.2005 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1990


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 30.09.2020 17:48

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička