k.ú.: 741191 - Rosice u Chrasti - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572179 - Rosice NUTS5 CZ0531572179
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53042 - Chrast

Statistické údaje (stav ke dni: 25.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1405 6736283
zahrada 438 235822
ovoc. sad 80 410936
travní p. 85 178057
lesní poz 38 29685
vodní pl. nádrž přírodní 1 3911
vodní pl. tok přirozený 101 59498
zast. pl. společný dvůr 3 153
zast. pl. 498 212942
ostat.pl. dobývací prost. 18 69016
ostat.pl. dráha 7 26275
ostat.pl. jiná plocha 169 105387
ostat.pl. manipulační pl. 48 62605
ostat.pl. neplodná půda 125 98062
ostat.pl. ostat.komunikace 241 118231
ostat.pl. pohřeb. 3 4538
ostat.pl. silnice 13 138471
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 22 22638
ostat.pl. zeleň 28 22903
Celkem KN 3323 8535413
Par. KMD 3323 8535413
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 71
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 239
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 1
Celkem BUD 483
byt.z. byt 58
Celkem JED 58
LV 748
spoluvlastník 1298

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2008
S-SK GS 1:2880 1839 15.12.2008


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 26.08.2019 08:03

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.