k.ú.: 741141 - Ronov nad Doubravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572161 - Ronov nad Doubravou NUTS5 CZ0531572161
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1403 6787552
zahrada 525 320449
ovoc. sad 37 148482
travní p. 306 639982
lesní poz les s budovou 3 127
lesní poz 254 1162488
vodní pl. rybník 6 109568
vodní pl. tok přirozený 115 161186
vodní pl. tok umělý 14 4946
vodní pl. zamokřená pl. 10 42026
zast. pl. společný dvůr 5 830
zast. pl. zbořeniště 14 1602
zast. pl. 816 253783
ostat.pl. dráha 7 58271
ostat.pl. jiná plocha 269 141326
ostat.pl. manipulační pl. 75 140434
ostat.pl. neplodná půda 166 174643
ostat.pl. ostat.komunikace 180 133255
ostat.pl. pohřeb. 3 5588
ostat.pl. silnice 27 143102
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 14359
ostat.pl. zeleň 14 17461
Celkem KN 4255 10461460
Par. DKM 4255 10461460
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 11
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 536
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 10
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 99
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 765
byt.z. byt 48
obč.z. byt 14
Celkem JED 62
LV 939
spoluvlastník 1387

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.07.2002
ZMVM 1:2000 01.11.1988 24.07.2002
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 05.06.2020 02:30

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.