k.ú.: 741141 - Ronov nad Doubravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572161 - Ronov nad Doubravou NUTS5 CZ0531572161
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1405 6788342
zahrada 518 319616
ovoc. sad 37 148592
travní p. 305 639982
lesní poz les s budovou 3 127
lesní poz 254 1162488
vodní pl. rybník 6 109568
vodní pl. tok přirozený 115 161186
vodní pl. tok umělý 14 4946
vodní pl. zamokřená pl. 10 42026
zast. pl. společný dvůr 9 1533
zast. pl. zbořeniště 14 1602
zast. pl. 811 253576
ostat.pl. dráha 7 58271
ostat.pl. jiná plocha 266 139971
ostat.pl. manipulační pl. 75 140434
ostat.pl. neplodná půda 165 174643
ostat.pl. ostat.komunikace 180 133255
ostat.pl. pohřeb. 3 5588
ostat.pl. silnice 27 143102
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 15148
ostat.pl. zeleň 14 17461
Celkem KN 4244 10461457
Par. DKM 4244 10461457
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 11
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 532
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 9
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 96
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 757
byt.z. byt 48
obč.z. byt 14
Celkem JED 62
LV 941
spoluvlastník 1384

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.07.2002
ZMVM 1:2000 01.11.1988 24.07.2002
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 16.07.2019 12:44

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.