k.ú.: 741108 - Vlachovice u Rokytna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 587869 - Vlachovice NUTS5 CZ0635587869
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 95 1117362
zahrada 64 42662
travní p. 180 800821
lesní poz les s budovou 2 68
lesní poz 129 1325971
vodní pl. nádrž umělá 1 1214
vodní pl. rybník 3 1514
vodní pl. tok umělý 17 7112
zast. pl. zbořeniště 7 1863
zast. pl. 200 28759
ostat.pl. jiná plocha 98 120400
ostat.pl. manipulační pl. 10 9409
ostat.pl. neplodná půda 22 15153
ostat.pl. ostat.komunikace 168 65596
ostat.pl. silnice 44 31344
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 32 33929
ostat.pl. zeleň 7 20429
Celkem KN 1079 3623606
Par. DKM 1079 3623606
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 53
č.p. rod.rekr 4
č.p. zem.stav 4
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 97
č.e. tech.vyb 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 197
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 213
spoluvlastník 340

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.12.2004
ZMVM 1:1000 01.06.1991 21.12.2004
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.06.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 21.05.2019 17:16

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.