k.ú.: 741108 - Vlachovice u Rokytna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 587869 - Vlachovice NUTS5 CZ0635587869
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 95 1117362
zahrada 65 43944
travní p. 181 800789
lesní poz les s budovou 2 68
lesní poz 129 1325971
vodní pl. nádrž umělá 1 1214
vodní pl. rybník 3 1514
vodní pl. tok umělý 17 7112
zast. pl. zbořeniště 6 1698
zast. pl. 201 29003
ostat.pl. jiná plocha 105 120977
ostat.pl. manipulační pl. 9 8979
ostat.pl. neplodná půda 22 15153
ostat.pl. ostat.komunikace 167 64280
ostat.pl. silnice 42 31149
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 32 33883
ostat.pl. zeleň 9 20511
Celkem KN 1086 3623607
Par. DKM 1086 3623607
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 51
č.p. rod.rekr 5
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 4
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 97
č.e. tech.vyb 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 199
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 215
spoluvlastník 352

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.12.2004
ZMVM 1:1000 01.06.1991 21.12.2004
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.06.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 06.06.2020 23:23

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.