k.ú.: 741094 - Studnice u Rokytna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596230 - Nové Město na Moravě NUTS5 CZ0635596230
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 87 1050338
zahrada 44 20209
travní p. 104 360457
lesní poz ostat.komunikace 1 1180
lesní poz 78 4095728
vodní pl. rybník 3 5986
vodní pl. tok přirozený 14 10827
zast. pl. zbořeniště 4 249
zast. pl. 66 16304
ostat.pl. jiná plocha 77 44249
ostat.pl. manipulační pl. 2 118
ostat.pl. neplodná půda 31 20608
ostat.pl. ostat.komunikace 94 56148
ostat.pl. silnice 10 54161
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 25268
ostat.pl. zeleň 1 261
Celkem KN 619 5762091
Par. DKM 619 5762091
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 19
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 9
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 61
LV 78
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.08.2005
ZMVM 1:1000 01.06.1991 10.08.2005
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.06.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.05.2019 01:09

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.