k.ú.: 741086 - Rokytno na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596230 - Nové Město na Moravě NUTS5 CZ0635596230
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6108 - Nové Město na Moravě
Pověřený obecní úřad 61081 - Nové Město na Moravě

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 150 1295381
zahrada 95 45971
travní p. 136 1138574
lesní poz ostat.komunikace 4 10662
lesní poz 87 3183739
vodní pl. nádrž umělá 3 419
vodní pl. rybník 5 5414
vodní pl. tok přirozený 1 3231
vodní pl. tok umělý 2 2757
zast. pl. zbořeniště 2 198
zast. pl. 176 50294
ostat.pl. jiná plocha 156 115823
ostat.pl. manipulační pl. 11 15140
ostat.pl. neplodná půda 34 12764
ostat.pl. ostat.komunikace 126 105449
ostat.pl. silnice 1 35134
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 3136
Celkem KN 994 6024086
Par. DKM 994 6024086
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 69
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. zem.used 3
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 43
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 3
Celkem BUD 173
LV 197
spoluvlastník 293

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.03.2005
ZMVM 1:1000 01.09.1989 09.03.2005
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.09.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 05.06.2020 02:11

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.