k.ú.: 741035 - Panské Pole - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576701 - Rokytnice v Orlických horách NUTS5 CZ0524576701
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52131 - Rokytnice v Orlických horách

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 47 71258
travní p. mez, stráň 1 176
travní p. 132 1937936
lesní poz les s budovou 1 239
lesní poz les(ne hospodář) 5 2557
lesní poz ostat.komunikace 2 13051
lesní poz 56 2724825
vodní pl. nádrž umělá 1 913
vodní pl. rybník 1 39
vodní pl. tok přirozený 31 13957
vodní pl. zamokřená pl. 2 7686
zast. pl. 55 17227
ostat.pl. jiná plocha 51 108613
ostat.pl. neplodná půda 1 1596
ostat.pl. ostat.komunikace 43 55490
ostat.pl. silnice 5 41112
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8891
ostat.pl. zeleň 1 4133
Celkem KN 437 5009699
Par. DKM 437 5009699
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. les.hosp 1
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 2
Celkem BUD 56
LV 94
spoluvlastník 112

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.11.1999 přepracování na DKM
ZMVM 1:2000 01.07.1987 25.11.1999
S-SK GS 1:2880 1840 01.07.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 23.09.2020 14:11

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička