k.ú.: 741027 - Horní Rokytnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576701 - Rokytnice v Orlických horách NUTS5 CZ0524576701
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5213 - Rychnov nad Kněžnou
Pověřený obecní úřad 52131 - Rokytnice v Orlických horách

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 330
zahrada 65 96673
travní p. mez, stráň 14 17419
travní p. 202 3129524
lesní poz 134 7063787
vodní pl. nádrž přírodní 1 345
vodní pl. tok přirozený 30 39067
vodní pl. tok umělý 2 391
vodní pl. zamokřená pl. 4 7689
zast. pl. zbořeniště 3 1554
zast. pl. 78 34665
ostat.pl. jiná plocha 49 77416
ostat.pl. manipulační pl. 5 6750
ostat.pl. mez, stráň 1 1292
ostat.pl. neplodná půda 4 3360
ostat.pl. ostat.komunikace 63 89475
ostat.pl. silnice 5 87573
Celkem KN 661 10657310
Par. DKM 661 10657310
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. rod.dům 40
č.p. rod.rekr 1
č.p. ubyt.zař 3
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 3
vod.dílo jiná st. 1
Celkem BUD 77
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 105
spoluvlastník 148

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.11.1999 přepracování na DKM
ZMVM 1:2000 01.07.1987 25.11.1999
S-SK GS 1:2880 1840 01.07.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 29.09.2020 17:10

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička