k.ú.: 740896 - Rokytnice u Přerova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 517607 - Rokytnice NUTS5 CZ0714517607
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1047 6049701
zahrada 528 396799
ovoc. sad 2 10819
travní p. 68 222946
lesní poz 128 411897
vodní pl. nádrž umělá 2 17412
vodní pl. rybník 2 7688
vodní pl. tok přirozený 22 81945
vodní pl. tok umělý 1 1063
zast. pl. společný dvůr 1 883
zast. pl. zbořeniště 18 3632
zast. pl. 698 211138
ostat.pl. dráha 17 80023
ostat.pl. jiná plocha 167 174161
ostat.pl. manipulační pl. 44 44675
ostat.pl. neplodná půda 7 2684
ostat.pl. ostat.komunikace 227 182938
ostat.pl. pohřeb. 4 9848
ostat.pl. silnice 17 86599
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 9485
ostat.pl. zeleň 17 51482
Celkem KN 3026 8057818
Par. KMD 3026 8057818
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 270
č.p. byt.dům 4
č.p. garáž 54
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 197
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 59
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 30
rozestav. 4
Celkem BUD 683
byt.z. byt 18
obč.z. byt 2
Celkem JED 20
LV 861
spoluvlastník 1130

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.07.2013
S-SK ŠD 1:2500 1941 18.07.2013 agrární operace
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.01.1941


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 19.08.2019 05:55

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.