k.ú.: 740888 - Rokytnice u Slavičína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 556980 - Rokytnice NUTS5 CZ0724556980
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72091 - Brumov-Bylnice

Statistické údaje (stav ke dni: 08.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1340 3287628
zahrada 185 127647
ovoc. sad 3 3967
travní p. mez, stráň 1 672
travní p. 421 950531
lesní poz 563 3369333
vodní pl. nádrž umělá 2 1229
vodní pl. tok přirozený 89 50422
vodní pl. tok umělý 1 75
vodní pl. zamokřená pl. 8 7181
zast. pl. zbořeniště 4 1836
zast. pl. 340 130074
ostat.pl. jiná plocha 99 35716
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 549
ostat.pl. manipulační pl. 92 67062
ostat.pl. neplodná půda 171 123366
ostat.pl. ostat.komunikace 281 127950
ostat.pl. silnice 39 33902
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 10582
ostat.pl. zeleň 5 1041
Celkem KN 3647 8330763
Par. KMD 3647 8330763
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 74
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 113
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 56
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 13
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
Celkem BUD 303
LV 390
spoluvlastník 601

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.06.2011
S-SK ŠS 1:2880 1828 07.06.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 09.12.2019 17:32

Aktuality

06.12.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2019) je k dispozici ke stažení.

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.