k.ú.: 740861 - Dolní Rokytňany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 548898 - Rokytňany NUTS5 CZ0522548898
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52072 - Kopidlno

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 412 1736061
zahrada 69 54754
ovoc. sad 2 7628
travní p. 282 410478
lesní poz 123 634091
vodní pl. nádrž přírodní 7 7341
vodní pl. nádrž umělá 1 334
vodní pl. rybník 1 65956
vodní pl. tok přirozený 82 23716
vodní pl. tok umělý 4 1869
zast. pl. společný dvůr 3 1865
zast. pl. zbořeniště 3 336
zast. pl. 73 38085
ostat.pl. dráha 1 19243
ostat.pl. jiná plocha 42 22413
ostat.pl. manipulační pl. 2 1082
ostat.pl. neplodná půda 54 16942
ostat.pl. ostat.komunikace 50 49621
ostat.pl. silnice 56 24024
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 360
Celkem KN 1268 3116199
Par. KMD 1268 3116199
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 10
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
Celkem BUD 72
LV 155
spoluvlastník 255

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.03.2013
S-SK GS 1:2880 1842 28.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.09.2020 14:55

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička