k.ú.: 740853 - Horní Rokytá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 529605 - Rokytá NUTS5 CZ0207529605
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2116 - Mnichovo Hradiště
Pověřený obecní úřad 21161 - Mnichovo Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 68 2142451
zahrada 98 100959
ovoc. sad 6 22975
travní p. 222 2152738
lesní poz 51 560467
vodní pl. tok umělý 2 567
zast. pl. zbořeniště 9 5452
zast. pl. 117 54644
ostat.pl. jiná plocha 25 20216
ostat.pl. manipulační pl. 33 24393
ostat.pl. neplodná půda 147 150107
ostat.pl. ostat.komunikace 114 194275
ostat.pl. pohřeb. 1 1163
ostat.pl. silnice 6 23401
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 15168
ostat.pl. zeleň 13 22393
Celkem KN 915 5491369
PK 21 19488
GP 1 10364
Celkem ZE 22 29852
Par. DKM 339 4608236
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 13
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 115
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 134
spoluvlastník 166

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 02.04.2020 1:1000 20.05.2020 *) KPÚ na části území
S-SK GS 1:2880 1843 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 01.10.2020 06:16

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička