k.ú.: 740845 - Dolní Rokytá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mladá Boleslav email: kp.mboleslav@cuzk.cz
Lukášova 55, 29301 Mladá Boleslav telefon: 326722771 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3207 - Mladá Boleslav NUTS4 CZ0207
Obec 529605 - Rokytá NUTS5 CZ0207529605
Pracoviště 207 - Mladá Boleslav

Obec s rozšířenou působností 2116 - Mnichovo Hradiště
Pověřený obecní úřad 21161 - Mnichovo Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 14.08.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 63 2286506
zahrada 78 51830
ovoc. sad 1 6153
travní p. 260 1754587
lesní poz 76 373020
vodní pl. tok přirozený 3 3932
zast. pl. společný dvůr 2 1183
zast. pl. zbořeniště 11 2922
zast. pl. 134 51711
ostat.pl. jiná plocha 37 18424
ostat.pl. manipulační pl. 46 53251
ostat.pl. neplodná půda 177 226409
ostat.pl. ostat.komunikace 114 211825
ostat.pl. silnice 8 34278
ostat.pl. zeleň 14 36532
Celkem KN 1024 5112563
PK 20 37504
GP 1 363
Celkem ZE 21 37867
Par. DKM 414 4290169
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 4
č.p. rod.dům 61
č.p. rod.rekr 18
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
Celkem BUD 134
obč.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 180
spoluvlastník 237

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.11.2019 1:1000 28.11.2019 *) KPÚ na části území
S-SK GS 1:2880 1842 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mladá Boleslav.

vypočteno: 16.08.2022 06:54

Aktuality

12.08.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2022) je k dispozici ke stažení.

28.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.
 

20.07.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa - Řízení projektů - RÚIAN.